KS MAS Jihočeský kraj

Krajské sdružení NS MAS ČR
Jihočeského kraje

Přihlásit se

O nás

Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje sdružuje celkem 10 MAS, začleněných v NS  MAS ČR, a dále 6 MAS, které nejsou členy NS MAS  ČR, ale mají s Krajským sdružením uzavřenu partnerskou smlouvu. Naše družení se pyšní vysokou mírou vzájemné neformální spolupráce, jejíž důkazem jsou mimo jiné pravidelná setkání (cca jednou měsíčně) či účast MAS prostřednictvím Krajského sdružení v různých projektech.

 

Krajské sdružení zastupuje MAS při jednáních s územními partnery, účastní se jednáních na úrovni NS MAS ČR, zástupce je stálým členem Regionální stálé konference Jihočeského kraje i Národní stálé konference. Současné vedení Krajského sdružení bylo opětovně zvoleno v únoru roku 2017, funkční období je dvouleté.

 

 

 

 

 

 

Krajské sítě nebo také Krajská sdružení (dále jen KS) mohou vzniknout, dohodne-li se na tom nadpoloviční většina členských MAS daného kraje. Orgány KS jsou obdobné jako NS MAS ČR a spolupracují se všemi MAS na území kraje. To znamená, že na stejné úrovni podporují principy LEADER v území u MAS jak členů, tak nečlenů, NS MAS ČR.